Transmiterea lucrărilor

     Toți cei interesați sunt invitați să prezinte lucrări care abordează subiecte legate de utilizarea eficientă a apei. Scopul lucrărilor îl constituie prezentarea experienței profesionale dobândite, la nivel național și tendințele pe plan mondial. Lucrările vor putea fi redactate în limbile română sau engleză.

În acest scop, sunteți invitați să transmiteți întâi un rezumat, în limba engleză, de până la 800 de cuvinte inclusiv figuri, diagrame sau ilustrații, în format Microsoft Word. În rezumat veți include și următoarele informații:

  • Titlul lucrării
  • Tema aleasă
  • Numele autorului (autorilor) și afilierea
  • Trei cuvinte cheie (pentru a ajuta la o identificare ușoară)
  • Datele de contact ale autorului (autorilor): e-mail, adresa poștală (de serviciu) și telefon.

Rezumatele trebuie transmise până la data de 19 Ianuarie 2018 la următoarea adresă de e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

 call

Temele propuse sunt:

1. Eficienţa globală a sistemului de alimentare cu apă
-Performanţa în infrastructura urbană de apă - bune practici; studii de caz;
-Practici actuale în domeniul reducerii pierderilor de apă;
-Impactul deciziilor manageriale măsurat în indicatori de performanţă.

2. Programe de evaluare a eficienţei în managementul apei (inclusiv a eficienţei energetice)
-Tehnologii şi echipamente performante în epurarea apelor uzate;
-Soluţii pentru reducerea balanţei energetice în managementul apei;
-Programe pentru reducerea tarifului apei.

3. Reutilizarea, recircularea şi valorificarea resursei de apă
-Potențialul de valorificare al apei în economia circulară;
-Reutilizarea materială şi energetică a apelor uzate;
-Metode eficiente de valorificare a nămolurilor şi tendinţe actuale în domeniu.

4. Adaptarea infrastructurii de apă la schimbările climatice
-Impactul schimbărilor climatice asupra managementului sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare;
-Măsuri structurale şi non-structurale de adaptare la noile provocări climatice.

 

Orasul Gazda, Bucharest

 

Program Socializare